RoháčekSudcov5,29

Sudcov 5:29

Múd­re medzi jej kňažnami jej od­povedaly, áno, aj ona sama od­povedala sama sebe:


Verš v kontexte

28 Ok­nom vy­zerala a hlas­ne volala mater Sizerova, cez mrežu. Prečo tak dlho nej­de jeho voz? Prečo tak po­zdia kroky jeho záp­rahov? 29 Múd­re medzi jej kňažnami jej od­povedaly, áno, aj ona sama od­povedala sama sebe: 30 Či azda nenašli? Či nedelia koris­ti? Dievča, po dvoch dievčatách na muža; ukoristené rúcha pestrofarebné dos­tanú sa Sizerovi; ukoristené rúcha pestrofarebné, vy­šívané, pes­trofareb­né, vy­šívané na obe strany, na hrd­lo koris­ti!

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

29 Múd­re medzi jej kňažnami jej od­povedaly, áno, aj ona sama od­povedala sama sebe:

Evanjelický

29 Jej naj­múd­rejšie kňažné od­povedali, aj ona opätuje ich slová v sebe:

Ekumenický

29 Od­poveď prišla z úst jej naj­múd­rejších kňažien, ich slová si pri­pomína sama:

Bible21

29 Od­po­vídají její nej­mou­dřejší kněžnyto, co si sama opa­kuje doko­la: