RoháčekSudcov5,26

Sudcov 5:26

Svoju ľavú ruku vy­strela po kline a svoju pravicu po kladive tých, ktorí robia ťažkú prácu. A uderila Sizeru kladivom, ro­zdr­tila jeho hlavu, roz­tĺk­la, prerazila jeho sluchu.


Verš v kontexte

25 Vody žiadal, podala mlieka, v kniežacej čaši prinies­la smotany. 26 Svoju ľavú ruku vy­strela po kline a svoju pravicu po kladive tých, ktorí robia ťažkú prácu. A uderila Sizeru kladivom, ro­zdr­tila jeho hlavu, roz­tĺk­la, prerazila jeho sluchu. 27 Skrčil sa pri jej nohách, padol, ležal. Pri jej nohách sa skrčil, padol; na mies­te, kde sa skrčil, tam i padol za­bitý.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

26 Svoju ľavú ruku vy­strela po kline a svoju pravicu po kladive tých, ktorí robia ťažkú prácu. A uderila Sizeru kladivom, ro­zdr­tila jeho hlavu, roz­tĺk­la, prerazila jeho sluchu.

Evanjelický

26 Ruku vy­strela za kolíkom a svoju pravicu za ťažkým kladivom, zrazila Síseru, rozt­rieštila mu hlavu, roz­bila, prerazila mu sluchy.

Ekumenický

26 Ruku vy­strela, uchopila kolík, pravicou svojou ťažké kladivo, ud­rela Síseru, roz­bila mu hlavu, prerazila mu sluchy.

Bible21

26 Le­vou ru­kou sáh­la po kolíku, pravicí po těžkém kladivu. Dala Sise­rovi ránu, roz­bi­la hlavu, spánky skrz na­skrz pro­bi­la.