RoháčekSudcov5,25

Sudcov 5:25

Vody žiadal, podala mlieka, v kniežacej čaši prinies­la smotany.


Verš v kontexte

24 Nech je požeh­naná nad iné ženy Jaheľ, žena Chebera Kénij­ského! Nad iné ženy nech je požeh­naná vo s­vojom stáne! 25 Vody žiadal, podala mlieka, v kniežacej čaši prinies­la smotany. 26 Svoju ľavú ruku vy­strela po kline a svoju pravicu po kladive tých, ktorí robia ťažkú prácu. A uderila Sizeru kladivom, ro­zdr­tila jeho hlavu, roz­tĺk­la, prerazila jeho sluchu.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

25 Vody žiadal, podala mlieka, v kniežacej čaši prinies­la smotany.

Evanjelický

25 Vodu žiadal, ona podala mlieko, v kniežacej čaši prinies­la smotanu.

Ekumenický

25 Vodu si žiadal, podala mu mlieko a v čaši kniežacej donies­la smotanu.

Bible21

25 Požádal o vo­du, dala mu mléko, ve vzácné číši při­nes­la smet­a­nu.