RoháčekSudcov5,23

Sudcov 5:23

Zlorečte mes­tu Mérozu! hovorí an­jel Hos­podinov. Veľmi zlorečte jeho obyvateľom, lebo ne­prišli na po­moc Hos­podinovi, na po­moc Hos­podinovi medzi hr­dinami.


Verš v kontexte

22 Vtedy dupotaly kopytá koňa; dupotaly od rých­leho behu, rých­leho behu jeho sil­ných. 23 Zlorečte mes­tu Mérozu! hovorí an­jel Hos­podinov. Veľmi zlorečte jeho obyvateľom, lebo ne­prišli na po­moc Hos­podinovi, na po­moc Hos­podinovi medzi hr­dinami. 24 Nech je požeh­naná nad iné ženy Jaheľ, žena Chebera Kénij­ského! Nad iné ženy nech je požeh­naná vo s­vojom stáne!

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

23 Zlorečte mes­tu Mérozu! hovorí an­jel Hos­podinov. Veľmi zlorečte jeho obyvateľom, lebo ne­prišli na po­moc Hos­podinovi, na po­moc Hos­podinovi medzi hr­dinami.

Evanjelický

23 Pre­klínaj­te Méróz, vraví an­jel Hos­podinov, pre­klínaj­te strašne jeho občanov, lebo ne­prišli na po­moc Hos­podinovi, na po­moc Hos­podinovi medzi hr­dinami.

Ekumenický

23 Pre­klínaj­te Méroz, vraví Hos­podinov an­jel, pre­kľaj­te, pre­kľaj­te jeho obyvateľov, lebo ne­prišli na po­moc Hos­podinovi, na po­moc Hos­podinovi medzi hr­dinami!

Bible21

23 „Pro­k­lej­te Meroz,“ praví an­děl Hospodinův, „jeho obyva­te­le vy­dej­te prokletí, za to, že ne­přiš­li na po­moc Hospodinu, na po­moc Hos­po­di­nu pro­ti udatným!“