RoháčekSudcov5,22

Sudcov 5:22

Vtedy dupotaly kopytá koňa; dupotaly od rých­leho behu, rých­leho behu jeho sil­ných.


Verš v kontexte

21 Po­tok Kišon ich smietol, po­tok pravekov, po­tok Kišon. Pošliapala si, moja duša, silu. 22 Vtedy dupotaly kopytá koňa; dupotaly od rých­leho behu, rých­leho behu jeho sil­ných. 23 Zlorečte mes­tu Mérozu! hovorí an­jel Hos­podinov. Veľmi zlorečte jeho obyvateľom, lebo ne­prišli na po­moc Hos­podinovi, na po­moc Hos­podinovi medzi hr­dinami.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

22 Vtedy dupotaly kopytá koňa; dupotaly od rých­leho behu, rých­leho behu jeho sil­ných.

Evanjelický

22 Vtedy dupotali kopytá koní, cválajú jeho moc­ní.

Ekumenický

22 Vtedy dupotali kon­ské kopytá, vtedy cválali jeho sil­ní.

Bible21

22 Jaký du­sot kopyt koní, prudký, prudký hřeb­ců trysk!