RoháčekSudcov5,19

Sudcov 5:19

Prišli kráľovia, bojovali; vtedy bojovali kráľovia Kanaána, v Tánachu, pri vodách Megid­da. Kús­ka strieb­ra ne­vzali koristi.


Verš v kontexte

18 Za­bulon, udat­ný ľud, ktorý za­riek­nul svoju dušu na sm­rť a Naf­tali to is­té na vy­sokých mies­tach poľa. 19 Prišli kráľovia, bojovali; vtedy bojovali kráľovia Kanaána, v Tánachu, pri vodách Megid­da. Kús­ka strieb­ra ne­vzali koristi. 20 Z neba bojovali, hviez­dy so svojich vy­sokých ciest sil­ných bojovaly so Sizerom.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

19 Prišli kráľovia, bojovali; vtedy bojovali kráľovia Kanaána, v Tánachu, pri vodách Megid­da. Kús­ka strieb­ra ne­vzali koristi.

Evanjelický

19 Prišli králi a bojovali, vtedy bojovali kanaán­ski králi, v Taanachu pri vodách Megid­da. Strieb­ro si ne­od­nies­li ako korisť.

Ekumenický

19 Prišli králi a bojovali, vtedy bojovali kanaán­ski králi v Taanaku pri vodách Megid­da, ale strieb­ro si ne­ukoris­tili.

Bible21

19 Přiš­li králové, bojovali, bojovali teh­dy králové kanaánštív Taana­chu u megid­ské vody, stříbro za kořist však nemě­li.