RoháčekSudcov5,16

Sudcov 5:16

Prečo si sedel medzi dvoma ohradami počúvať pís­kanie fujary v po­hod­lí pri pasení stád? Pri po­tokoch Rúbenových veľké výs­tihy srd­ca!


Verš v kontexte

15 Kniežatá z Izachára s Deborou, a celý Izachár, tak Barák, po­slaný bol do údolia peší. Pri po­tokoch Rúbenových chopené boly veľké myšlien­ky srd­ca. 16 Prečo si sedel medzi dvoma ohradami počúvať pís­kanie fujary v po­hod­lí pri pasení stád? Pri po­tokoch Rúbenových veľké výs­tihy srd­ca! 17 Gileád býval za Jor­dánom. A Dán prečože zo­stal pri lodiach? Aser sedel na brehu mora a býval nad svojimi zátokami.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 Prečo si sedel medzi dvoma ohradami počúvať pís­kanie fujary v po­hod­lí pri pasení stád? Pri po­tokoch Rúbenových veľké výs­tihy srd­ca!

Evanjelický

16 Prečo si os­tal sedieť medzi košiar­mi, počúvať bľakot stád? V od­dieloch Rúbenových veľké bolo uvažovanie.

Ekumenický

16 Prečo si zo­stal sedieť v ohradách, počúvať bľakot stád? V Rúbenových rodoch sa konali dl­hé porady.

Bible21

16 Pro­čpak jsi zůstal mezi ohradami? Abys po­s­lou­chal do­bytka bučení? V Ru­benových ro­dech byly velké omlu­vy.