RoháčekSudcov4,7

Sudcov 4:7

A ja pritiahnem k tebe k po­toku Kišonu Sizeru, veliteľa voj­ska Jabínov­ho, i jeho vozy i jeho množs­tvo a dám ho do tvojej ruky.


Verš v kontexte

6 A pošlúc posols­tvo povolala Baráka, syna Abino­amov­ho, z Kedeša Naf­taliho. A riek­la mu: Či ti azda neroz­kázal Hos­podin, Bôh Iz­raelov, povediac: Idi a tiah­ni na vrch Tábor a vez­mi so sebou desať tisíc mužov zo synov Naf­taliho a zo synov Za­bulona. 7 A ja pritiahnem k tebe k po­toku Kišonu Sizeru, veliteľa voj­ska Jabínov­ho, i jeho vozy i jeho množs­tvo a dám ho do tvojej ruky. 8 A Barák jej po­vedal: Ak poj­deš so mnou, poj­dem, ale ak ne­poj­deš so mnou, ne­poj­dem.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A ja pritiahnem k tebe k po­toku Kišonu Sizeru, veliteľa voj­ska Jabínov­ho, i jeho vozy i jeho množs­tvo a dám ho do tvojej ruky.

Evanjelický

7 po­tom ti k po­toku Kíšón pri­tiah­nem Síseru, Jábínov­ho voj­vod­cu, s jeho voz­mi a voj­skom, a vy­dám ti ho do rúk.

Ekumenický

7 Ja ti po­tom pri­vediem k potoku Kíšon Síseru, Jábinov­ho veliteľa, s jeho voz­mi i voj­skom a vy­dám ti ho do rúk.

Bible21

7 Já pak přive­du vůd­ce Jabínova voj­s­ka Sise­ru i s jeho jíz­dou a s jeho zástu­py k po­toku Kíšon a vy­dám ti ho do rukou.“

RoháčekSudcov4,7