RoháčekSudcov4,5

Sudcov 4:5

A súdiac sedávala pod pal­mou Debory, medzi Rámou a medzi Bét-elom, na vr­chu Ef­rai­movom. A synovia Iz­raelovi chodili k nej hore na súd.


Verš v kontexte

4 No, bola is­tá Debora, žena prorokyňa, manžel­ka Lapidotova; tá súdila Iz­raela toho času. 5 A súdiac sedávala pod pal­mou Debory, medzi Rámou a medzi Bét-elom, na vr­chu Ef­rai­movom. A synovia Iz­raelovi chodili k nej hore na súd. 6 A pošlúc posols­tvo povolala Baráka, syna Abino­amov­ho, z Kedeša Naf­taliho. A riek­la mu: Či ti azda neroz­kázal Hos­podin, Bôh Iz­raelov, povediac: Idi a tiah­ni na vrch Tábor a vez­mi so sebou desať tisíc mužov zo synov Naf­taliho a zo synov Za­bulona.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 A súdiac sedávala pod pal­mou Debory, medzi Rámou a medzi Bét-elom, na vr­chu Ef­rai­movom. A synovia Iz­raelovi chodili k nej hore na súd.

Evanjelický

5 Sedávala pod Deborinou pal­mou, medzi Rámou a Bételom, na Ef­rajim­skom po­horí, a Iz­rael­ci pri­chádzali k nej na súd.

Ekumenický

5 Sedávala pod Debórinou pal­mou na Ef­rajim­skom po­horí medzi Rámou a Bételom a Iz­raeliti pri­chádzali k nej na súd.

Bible21

5 Sedáva­la pod De­boři­nou pal­mou mezi Rá­mou a Bet-elem v Efraim­ských horách a Iz­rael­ci si k ní při­cháze­li pro roz­hodnutí.

RoháčekSudcov4,5