RoháčekSudcov4,12

Sudcov 4:12

A keď oznámili Sizerovi, že vy­šiel hore Barák, syn Abino­amov, na vrch Tábor,


Verš v kontexte

11 A Cheber Kénej­ský sa bol od­delil od Kéna, od synov Chobába, švag­ra Mojžišov­ho, a po­stavil svoje stány až k dubu v Caanai­me, ktoré je pri Kedeši. 12 A keď oznámili Sizerovi, že vy­šiel hore Barák, syn Abino­amov, na vrch Tábor, 13 shromaždil Sizera k­rikom všetky svoje vozy deväťs­to želez­ných vozov, i všetok ľud, ktorý bol s ním, z Charošeta Po­hanov, k po­toku Kišonu.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 A keď oznámili Sizerovi, že vy­šiel hore Barák, syn Abino­amov, na vrch Tábor,

Evanjelický

12 Keď Síserovi oznámili, že Abínoámov syn Bárák vy­šiel na vrch Tábór,

Ekumenický

12 Keď Síserovi oznámili, že Abíno­amov syn Bárak vy­šiel na vrch Tábor,

Bible21

12 Když se Sise­ra do­zvěděl, že Barák, syn Abi­no­amův, vy­táhl na horu Tá­bor,