RoháčekSudcov3,8

Sudcov 3:8

Pre­to sa za­pálil hnev Hos­podinov na Iz­raela a predal ich do ruky Kúšana Rišataim­ského, syr­ského kráľa Aram-naharaima, v Mezopotamii, a tak slúžili synovia Iz­raelovi Kúšanovi Rišataim­skému osem rokov.


Verš v kontexte

7 A tedy robili synovia Iz­raelovi to, čo je zlé v očiach Hos­podinových a za­bud­núc na Hos­podina, svoj­ho Boha, slúžili Bálom a Ašerám. 8 Pre­to sa za­pálil hnev Hos­podinov na Iz­raela a predal ich do ruky Kúšana Rišataim­ského, syr­ského kráľa Aram-naharaima, v Mezopotamii, a tak slúžili synovia Iz­raelovi Kúšanovi Rišataim­skému osem rokov. 9 No, keď kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi, vzbudil Hos­podin synom Iz­raelovým zá­chran­cu a za­chránil ich, Ot­niela, syna Kenaza, mladšieho brata Kálefov­ho.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Pre­to sa za­pálil hnev Hos­podinov na Iz­raela a predal ich do ruky Kúšana Rišataim­ského, syr­ského kráľa Aram-naharaima, v Mezopotamii, a tak slúžili synovia Iz­raelovi Kúšanovi Rišataim­skému osem rokov.

Evanjelický

8 Tu vzplanul hnev Hos­podinov proti Iz­rael­com a odo­vzdal ich do rúk Kúšán-Rišátajima, kráľa mezopotám­skej Sýrie. Iz­rael­ci boli osem rokov pod­daní Kúšán-Rišátajimovi.

Ekumenický

8 Hos­podin sa na­hneval na Iz­raelitov a vy­dal ich na­pos­pas Kúšan-Rišátajimovi, kráľovi Aram-Na­harajimu. Iz­raeliti boli osem rokov pod­daní Kúšan-Rišátajima.

Bible21

8 Hos­po­din pro­to vzplanul pro­ti Iz­rae­li hněvem a vy­dal je na­po­spas krá­li jménem Kušan Ri­ša­ta­jim z me­zopo­tam­ského Ara­mu. Iz­rael­ci pak slouži­li Kušanu Ri­ša­ta­ji­movi osm let.

RoháčekSudcov3,8