RoháčekSudcov3,4

Sudcov 3:4

A tedy boli na­to, aby nimi zkúšal Iz­raela, aby sa zvedelo, či budú po­slúchať pri­kázania Hos­podinove, ktoré pri­kázal ich ot­com skr­ze Mojžiša.


Verš v kontexte

3 Pozos­talo tedy pätoro kniežat Filištínov a všet­ci Kananeji a Sidon­ci i Hevej, ktorý býva na vrchu Libanone od vr­chu Bál-her­mona až po­tiaľ, kde sa vchádza do Chamatu. 4 A tedy boli na­to, aby nimi zkúšal Iz­raela, aby sa zvedelo, či budú po­slúchať pri­kázania Hos­podinove, ktoré pri­kázal ich ot­com skr­ze Mojžiša. 5 A tak bývali synovia Iz­raelovi v strede Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 A tedy boli na­to, aby nimi zkúšal Iz­raela, aby sa zvedelo, či budú po­slúchať pri­kázania Hos­podinove, ktoré pri­kázal ich ot­com skr­ze Mojžiša.

Evanjelický

4 Títo boli na skúšku pre Iz­rael, aby sa do­kázalo, či bude počúvať príkazy, ktoré Hos­podin dal ich ot­com skr­ze Mojžiša.

Ekumenický

4 Oni sa stali skúškou Iz­raelitov, aby sa ukázalo, či budú po­slúchať príkazy, ktoré Hos­podin dal ich ot­com pro­stred­níc­tvom Mojžiša.

Bible21

4 Ti zůsta­li, aby skrze ně byl Iz­rael zkoušen, aby se ukázalo, zda bu­dou po­s­lou­chat Hos­po­di­nova přikázání, která skrze Mo­jžíše vy­dal je­jich ot­cům.

RoháčekSudcov3,4