RoháčekSudcov3,30

Sudcov 3:30

A tak bol zo­hnutý Moáb toho dňa pod ruku Iz­raelovi, a zem mala po­koj osem­desiat rokov.


Verš v kontexte

29 A po­bili toho času z Moába okolo desať tisíc mužov. A boli to všetko tuční a všet­ko sil­ní mužovia, a ne­ušiel ni­kto. 30 A tak bol zo­hnutý Moáb toho dňa pod ruku Iz­raelovi, a zem mala po­koj osem­desiat rokov. 31 A po ňom bol Sam­gar, syn Anátov, ktorý po­bil z Filištínov šesťs­to mužov os­tňom na voly. A on tiež za­chránil Iz­raela.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

30 A tak bol zo­hnutý Moáb toho dňa pod ruku Iz­raelovi, a zem mala po­koj osem­desiat rokov.

Evanjelický

30 Tak bol v ten deň po­korený Moáb pod moc Iz­raela a krajina mala po­koj na osem­desiat rokov.

Ekumenický

30 V ten deň bol Moáb pred Iz­raelom po­korený. Krajina mala osem­desiat rokov po­koj.

Bible21

30 Moáb se toho dne mu­sel před Iz­rae­lem pokořit. Země pak mě­la mír osm­desát let.