RoháčekSudcov3,27

Sudcov 3:27

A stalo sa, keď prišiel, že za­trúbil na trúbu na vr­chu, na po­horí Efraimovom. A synovia Iz­raelovi sišli s ním dolu s vr­chu, a on išiel pred nimi.


Verš v kontexte

26 A Ehúd ušiel, kým sa oni spamätali zo svojej bez­rad­nos­ti, a zašiel zatiaľ za lomy a za­chránil sa útekom do Seirata. 27 A stalo sa, keď prišiel, že za­trúbil na trúbu na vr­chu, na po­horí Efraimovom. A synovia Iz­raelovi sišli s ním dolu s vr­chu, a on išiel pred nimi. 28 A riekol im: Poďte behom za mnou, lebo Hos­podin vydal vašich ne­priateľov, Moábov, do vašej ruky. A sišli idúc za ním. A vez­múc Moábom brody Jor­dána nedali ni­komu prej­sť.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

27 A stalo sa, keď prišiel, že za­trúbil na trúbu na vr­chu, na po­horí Efraimovom. A synovia Iz­raelovi sišli s ním dolu s vr­chu, a on išiel pred nimi.

Evanjelický

27 Len čo došiel, za­trúbil na Ef­rajim­skom po­horí na trúbu, Iz­rael­ci zo­stúpili s ním z po­horia a on na ich čele.

Ekumenický

27 Len čo ta dobehol, dal za­trúbiť na Ef­rajim­skom po­horí, od­kiaľ s ním Iz­raeliti zo­stúpili a on ich viedol.

Bible21

27 Když do­razil, za­trou­bil v Efraim­ských horách na be­raní roh. Synové Iz­rae­le se­stou­pi­li z hor s Ehu­dem v če­le.