RoháčekSudcov3,26

Sudcov 3:26

A Ehúd ušiel, kým sa oni spamätali zo svojej bez­rad­nos­ti, a zašiel zatiaľ za lomy a za­chránil sa útekom do Seirata.


Verš v kontexte

25 A čakali tak dl­ho, až bolo hanba, a keď len ne­ot­váral dverí vr­ch­nej dvorany, vzali kľúč a ot­vorili, a hľa, ich pán ležal na zemi mŕt­vy. 26 A Ehúd ušiel, kým sa oni spamätali zo svojej bez­rad­nos­ti, a zašiel zatiaľ za lomy a za­chránil sa útekom do Seirata. 27 A stalo sa, keď prišiel, že za­trúbil na trúbu na vr­chu, na po­horí Efraimovom. A synovia Iz­raelovi sišli s ním dolu s vr­chu, a on išiel pred nimi.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

26 A Ehúd ušiel, kým sa oni spamätali zo svojej bez­rad­nos­ti, a zašiel zatiaľ za lomy a za­chránil sa útekom do Seirata.

Evanjelický

26 Ale kým oni otáľali, Éhúd ušiel; prešiel pop­ri tesaných mod­lách a unikol do Seíry.

Ekumenický

26 Kým váhali, Ehúd ušiel. Prešiel pop­ri mod­lách a unikol do Seíry.

Bible21

26 Za­tím­co če­ka­li, Ehud už mi­nul Pesi­lim a pr­chal směrem k Se­iře.