RoháčekSudcov3,14

Sudcov 3:14

A synovia Iz­raelovi slúžili Eg­lonovi, moáb­skemu kráľovi, osem­násť rokov.


Verš v kontexte

13 A shromaždil k sebe synov Am­monových a Amalecha a odíduc zbil Iz­raela, a zau­jali mes­to paliem. 14 A synovia Iz­raelovi slúžili Eg­lonovi, moáb­skemu kráľovi, osem­násť rokov. 15 Po­tom kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi, a Hos­podin im vzbudil zá­chran­cu, Ehúda, syna Géru, syna Jeminiho, človeka, ne­vlád­núceho svojou pravou rukou. A synovia Iz­raelovi po­slali po ňom Eg­lonovi, moáb­skemu kráľovi, dar.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 A synovia Iz­raelovi slúžili Eg­lonovi, moáb­skemu kráľovi, osem­násť rokov.

Evanjelický

14 Iz­rael­ci slúžili moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi osem­násť rokov.

Ekumenický

14 Iz­raeliti boli pod­daní moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi osem­násť rokov.

Bible21

14 Iz­rael­ci pak slouži­li moáb­ské­mu krá­li Eglo­novi osmnáct let.