RoháčekSudcov3,1

Sudcov 3:1

A toto sú tie národy, ktoré ponechal Hos­podin, aby nimi zkúšal Iz­raela, všet­kých, ktorí ne­poz­nali ni­ktorých vojen kananej­ských,


Verš v kontexte

1 A toto sú tie národy, ktoré ponechal Hos­podin, aby nimi zkúšal Iz­raela, všet­kých, ktorí ne­poz­nali ni­ktorých vojen kananej­ských, 2 len aby po­znaly po­kolenia synov Iz­raelových, aby ich na­učil, čo je vojna, len že vojen, aké boly predtým, ne­poz­naly. 3 Pozos­talo tedy pätoro kniežat Filištínov a všet­ci Kananeji a Sidon­ci i Hevej, ktorý býva na vrchu Libanone od vr­chu Bál-her­mona až po­tiaľ, kde sa vchádza do Chamatu.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 A toto sú tie národy, ktoré ponechal Hos­podin, aby nimi zkúšal Iz­raela, všet­kých, ktorí ne­poz­nali ni­ktorých vojen kananej­ských,

Evanjelický

1 Toto sú národy, ktoré ponechal Hos­podin v krajine, aby nimi skúšal všet­kých Iz­rael­cov, ktorí ne­poz­nali boje o Kanaán;

Ekumenický

1 Toto sú národy, ktoré ponechal Hos­podin v krajine, aby nimi skúšal všet­kých Iz­raelitov, ktorí ne­poz­nali nijaký boj o Kanaán —

Bible21

1 Toto jsou náro­dy, které Hos­po­din po­ne­chal, aby jimi zkoušel Iz­rael­ce, kteří ne­zaži­li žádný z bo­jů o Kanaán.

RoháčekSudcov3,1