RoháčekSudcov21,25

Sudcov 21:25

V tých dňoch nebolo kráľa v Iz­raelovi; každý robil to, čo bolo správ­ne v jeho očiach.


Verš v kontexte

23 A synovia Ben­jaminovi urobili tak a od­nies­li si ženy podľa svoj­ho počtu zpomedzi tan­cujúcich, ktoré uchytili, a odíduc na­vrátili sa k svoj­mu dedičs­tvu a vy­staviac mes­tá bývali v nich. 24 A synovia Iz­raelovi od­išli toho času od­tiaľ, každý do svoj­ho po­kolenia a ku svojej čeľadi a tedy vyšli od­tiaľ a od­išli každý do svoj­ho dedičs­tva. 25 V tých dňoch nebolo kráľa v Iz­raelovi; každý robil to, čo bolo správ­ne v jeho očiach.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

25 V tých dňoch nebolo kráľa v Iz­raelovi; každý robil to, čo bolo správ­ne v jeho očiach.

Evanjelický

25 V tom čase ešte nebolo kráľa v Iz­raeli; každý robil, čo uznal za správ­ne.

Ekumenický

25 V tom čase v Izraeli nebolo kráľa. Každý robil, čo po­kladal za správ­ne.

Bible21

25 Iz­rael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl.