RoháčekSudcov21,2

Sudcov 21:2

Po­tom prišiel ľud do Bét-ela a sedeli tam až do večera pred Bohom a po­z­dvih­núc svoj hlas plakali veľkým plačom.


Verš v kontexte

1 A mužovia Iz­raelovi sa boli za­prisahali v Mic­pe a po­vedali: Ni­kto z nás nedá Ben­jaminovi svojej dcéry za ženu. 2 Po­tom prišiel ľud do Bét-ela a sedeli tam až do večera pred Bohom a po­z­dvih­núc svoj hlas plakali veľkým plačom. 3 A po­vedali: Prečo, ó, Hos­podine, Bože Iz­raelov, stalo sa toto v Iz­raelovi, aby sa dnes po­strádalo jed­no po­kolenie z Iz­raela?!

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

2 Po­tom prišiel ľud do Bét-ela a sedeli tam až do večera pred Bohom a po­z­dvih­núc svoj hlas plakali veľkým plačom.

Evanjelický

2 Keď však ľud tiahol do Bételu a zo­stali tam pred Bohom do večera, po­z­dvih­li hlas, pus­tili sa do hlasitého plaču

Ekumenický

2 Ľud prišiel do Bételu. Sedeli tam pred Hos­podinom do večera a hlas­no, usedavo nariekali.

Bible21

2 Po­tom se ode­bra­li do Bet-elu a sedě­li tam před Bo­hem až do veče­ra. S ve­likým pláčem hla­si­tě naříka­li: