RoháčekSudcov21,17

Sudcov 21:17

A po­vedali: Dedičs­tvo unik­lých t­reba zase dať Benjaminovi, aby nebolo vy­hladené po­kolenie z Iz­raela.


Verš v kontexte

16 Vtedy po­vedali starší ob­ce: Čo by sme moh­li vykonať pre tých, ktorí ešte pozostali, aby sa im tiež dostaly ženy? Lebo sú vy­hubené ženy z Ben­jamina. 17 A po­vedali: Dedičs­tvo unik­lých t­reba zase dať Benjaminovi, aby nebolo vy­hladené po­kolenie z Iz­raela. 18 Ale my im ne­môžeme dať ženy zo svojich dcér. Pre­tože boli pri­sahali synovia Iz­raelovi a po­vedali: Zlorečený, kto by dal ženu Ben­jaminovi.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

17 A po­vedali: Dedičs­tvo unik­lých t­reba zase dať Benjaminovi, aby nebolo vy­hladené po­kolenie z Iz­raela.

Evanjelický

17 Akoby sa moh­lo za­chovať dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li z Ben­jamín­cov, aby nebol vy­radený ani jeden kmeň z Iz­raela?

Ekumenický

17 Po­vedali: Dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li, bude pat­riť Ben­jamínovi, aby nebol vy­kynožený jeden kmeň z Izraela.

Bible21

17 Říka­li také: „­Ti, kdo se z Ben­jamí­na za­chráni­li, po­tře­bují dě­dice, aby z Iz­rae­le ne­vy­mizel ce­lý kmen.