RoháčekSudcov20,46

Sudcov 20:46

A tak bolo všet­kých, ktorí pad­li z Ben­jamina toho dňa, dvad­saťpäť tisíc mužov, spôsob­ných tasiť mečom, a to všet­ko boli silní mužovia.


Verš v kontexte

45 A ob­rátiac sa utekali na púšť ku skale Rim­mon. A po hrad­ských po­bili z nich, ako paber­ky, päť tisíc mužov a stíhali ich ženúc sa tesne za nimi až po Gidom a po­bili z nich ešte dva tisíce mužov. 46 A tak bolo všet­kých, ktorí pad­li z Ben­jamina toho dňa, dvad­saťpäť tisíc mužov, spôsob­ných tasiť mečom, a to všet­ko boli silní mužovia. 47 Ale šesťs­to mužov sa ob­rátilo a utiek­lo na púšť ku skale Rim­mon, a bývali v skale Rim­mon štyri mesiace.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

46 A tak bolo všet­kých, ktorí pad­li z Ben­jamina toho dňa, dvad­saťpäť tisíc mužov, spôsob­ných tasiť mečom, a to všet­ko boli silní mužovia.

Evanjelický

46 Všet­kých pad­lých Ben­jamín­cov bolo v ten deň dvad­saťpäťtisíc mužov, schop­ných narábať s mečom. Všet­ci boli udat­nými bojov­ník­mi.

Ekumenický

46 Všet­kých pad­lých Ben­jamínov­cov toho dňa bolo dvad­saťpäťtisíc mužov schop­ných bojovať mečom, samých udat­ných bojov­níkov.

Bible21

46 A tak toho dne na­ko­nec padlo 25 000 ben­jamín­ských bo­jovníků, samých udatných mužů.