RoháčekSudcov20,38

Sudcov 20:38

A mužovia Iz­raelovi mali do­hovorené znamenie s ú­kladom, totiž aby spôsobili to, že by vy­stupovalo veľké množs­tvo dymu z mes­ta.


Verš v kontexte

37 A tí, ktorí ú­kladili, poponáhľali sa a vr­h­li sa na Gibeu, a ú­klad tiahol mes­tom a po­bil celé mes­to os­trím meča. 38 A mužovia Iz­raelovi mali do­hovorené znamenie s ú­kladom, totiž aby spôsobili to, že by vy­stupovalo veľké množs­tvo dymu z mes­ta. 39 A tedy mužovia Iz­raelovi sa ob­rátili v boji, a Ben­jamin bol začal biť a za­bil okolo trid­siatich mužov z mužov Iz­raelových, lebo vraveli: Je is­té že je porazený pred nami jako v prvej bit­ke.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

38 A mužovia Iz­raelovi mali do­hovorené znamenie s ú­kladom, totiž aby spôsobili to, že by vy­stupovalo veľké množs­tvo dymu z mes­ta.

Evanjelický

38 Mužovia Iz­raela sa do­hod­li s mužmi zo zálohy, že dajú z mes­ta znamenie kúdolom dymu.

Ekumenický

38 Iz­rael­skí muži sa do­hod­li s mužmi zo zálohy, že im dajú dymom z mesta znamenie.

Bible21

38 Iz­rael­ci mě­li se zálo­hou do­mlu­veno: „Až za­čne z měs­ta stou­pat ob­lak dý­mu,