RoháčekSudcov20,35

Sudcov 20:35

A Hos­podin porazil Ben­jamina pred Iz­raelom, a synovia Iz­raelovi zbili toho dňa z Ben­jamina dvad­saťpäť tisíc a sto mužov. To všet­ko boli mužovia súci tasiť mečom.


Verš v kontexte

34 A prišlo pred Gibeu desať tisíc vy­braných mužov z celého Iz­raela. A boj bol zúrivý a ťažký. Ale oni ne­vedeli, že ide na nich zlé. 35 A Hos­podin porazil Ben­jamina pred Iz­raelom, a synovia Iz­raelovi zbili toho dňa z Ben­jamina dvad­saťpäť tisíc a sto mužov. To všet­ko boli mužovia súci tasiť mečom. 36 Vtedy videli synovia Ben­jaminovi, že sú porazení. A mužovia Iz­raelovi dali Ben­jaminovi mies­to, lebo sa nadejali na ú­klad, ktorý boli položili proti Gibei.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

35 A Hos­podin porazil Ben­jamina pred Iz­raelom, a synovia Iz­raelovi zbili toho dňa z Ben­jamina dvad­saťpäť tisíc a sto mužov. To všet­ko boli mužovia súci tasiť mečom.

Evanjelický

35 Tak porazil Hos­podin Ben­jamín­cov pred Iz­raelom a Iz­rael­ci v ten deň po­bili dvad­saťtisíc sto mužov; všet­ci boli schop­ní narábať mečom.

Ekumenický

35 Vtedy Hos­podin porazil Ben­jamína pred Iz­raelom. Iz­raeliti toho dňa po­bili dvad­saťpäťtisícs­to mužov; všet­ci vedeli bojovať s mečom.

Bible21

35 Hos­po­din teh­dy Ben­jamí­na před Iz­rae­lem po­razil. Ono­ho dne synové Iz­rae­le po­bi­li 25 100 ben­jamín­ských mužů, samých bo­jovníků.