RoháčekSudcov20,24

Sudcov 20:24

A tedy sa pri­blížili synovia Iz­raelovi proti synom Ben­jaminovým aj druhého dňa.


Verš v kontexte

23 Ale prv odišli synovia Iz­raelovi hore a plakali pred Hos­podinom až do večera a pýtali sa Hos­podina a po­vedali: Či sa máme ešte pri­blížiť do boja proti synom Ben­jaminovým, p­roti svojmu bratovi? A Hos­podin riekol: Iďte hore proti ne­mu. 24 A tedy sa pri­blížili synovia Iz­raelovi proti synom Ben­jaminovým aj druhého dňa. 25 Ale synovia Benjaminovi vyjdúc oproti nim z Gibee druhého dňa zase porazili zo synov Iz­raelových osem­násť tisíc mužov na zem. To všet­ko boli mužovia spôsobní tasiť mečom.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

24 A tedy sa pri­blížili synovia Iz­raelovi proti synom Ben­jaminovým aj druhého dňa.

Evanjelický

24 Keď sa teraz Iz­rael­ci na druhý deň pri­blížili,

Ekumenický

24 Na druhý deň sa teda Iz­raeliti pri­blížili k Benjamínovcom.

Bible21

24 A tak druhého dne Iz­rael­ci za­útoči­li na Ben­jamín­ce.