RoháčekSudcov19,8

Sudcov 19:8

Po­tom vstal skoro ráno, piateho dňa, že teda poj­de. Ale zase len povedal otec dievčiny: Nože po­sil­ni, prosím, svoje srd­ce! A otáľali, až sa na­chýlil deň. A jed­li obi­dvaja.


Verš v kontexte

7 A keď vstal človek, že odíde, na­silu ho zdržal jeho svokor. A tak sa vrátil a zase prenocoval tam. 8 Po­tom vstal skoro ráno, piateho dňa, že teda poj­de. Ale zase len povedal otec dievčiny: Nože po­sil­ni, prosím, svoje srd­ce! A otáľali, až sa na­chýlil deň. A jed­li obi­dvaja. 9 Keď po­tom vstal človek, že poj­de, on i jeho ženina i jeho mládenec, jeho svokor, otec dievčiny, mu po­vedal: Nože hľa, deň sa už na­chýlil k večeru. Prenocuj­te, prosím. Hľa, deň sa kladie, prenocuj tu, a nech sa poveselí tvoje srd­ce. Zaj­tra vstanete skoro ráno a vy­dáte sa na svoju ces­tu, a tak poj­deš do svoj­ho stánu.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­tom vstal skoro ráno, piateho dňa, že teda poj­de. Ale zase len povedal otec dievčiny: Nože po­sil­ni, prosím, svoje srd­ce! A otáľali, až sa na­chýlil deň. A jed­li obi­dvaja.

Evanjelický

8 Na piaty deň včas­ráno sa vy­beral na ces­tu. Otec dievčaťa po­vedal: Po­sil­ni sa a zdrž sa, kým sa deň nenachýli. Obi­dvaja zasa jed­li.

Ekumenický

8 Piateho dňa za­včasu ráno sa chys­tal na ces­tu. No diev­kin otec naliehal: Najprv sa, prosím, po­sil­ni! Zdržali sa, kým sa deň nenachýlil a obaja spolu jed­li.

Bible21

8 Ráno pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale ře­kl: „Pro­sím, pořádně se posilni.“ A než oba po­jedli, zdrže­li se až do odpo­ledne.