RoháčekSudcov19,6

Sudcov 19:6

A tak sad­li a jed­li spolu obi­dvaja a pili. A otec dievčiny po­vedal človekovi: Nože zos­taň ešte a prenocuj tu, a nech sa poveselí tvoje srd­ce.


Verš v kontexte

5 Ale štvr­tého dňa bolo, že vstali skoro ráno, a človek sa zo­bral, že poj­de. Avšak otec dievčiny po­vedal svoj­mu zaťovi: Po­sil­ni svoje srd­ce kús­kom chleba, a po­tom poj­dete. 6 A tak sad­li a jed­li spolu obi­dvaja a pili. A otec dievčiny po­vedal človekovi: Nože zos­taň ešte a prenocuj tu, a nech sa poveselí tvoje srd­ce. 7 A keď vstal človek, že odíde, na­silu ho zdržal jeho svokor. A tak sa vrátil a zase prenocoval tam.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak sad­li a jed­li spolu obi­dvaja a pili. A otec dievčiny po­vedal človekovi: Nože zos­taň ešte a prenocuj tu, a nech sa poveselí tvoje srd­ce.

Evanjelický

6 Zo­stali a obi­dvaja spolu jed­li a pili. Po­tom po­vedal otec dievčaťa mužovi: Nech sa ti páči, zo­staň cez noc a cíť sa dob­re!

Ekumenický

6 Zo­stali teda a obaja spolu jed­li a pili. Diev­kin otec po­tom na­vrhol mužovi: Za­bav sa, zo­staň cez noc a dob­re sa cíť!

Bible21

6 A tak se po­sa­di­li a oba spo­lu jedli a pi­li. Po­tom mu dívčin otec ře­kl: „Pro­sím, las­kavě tu ještě přespi a po­hov si.“