RoháčekSudcov19,5

Sudcov 19:5

Ale štvr­tého dňa bolo, že vstali skoro ráno, a človek sa zo­bral, že poj­de. Avšak otec dievčiny po­vedal svoj­mu zaťovi: Po­sil­ni svoje srd­ce kús­kom chleba, a po­tom poj­dete.


Verš v kontexte

4 A jeho svokor, otec dievčiny, ho zdržal u seba, takže zo­stal u neho tri dni, a jed­li a pili a nocovali tam. 5 Ale štvr­tého dňa bolo, že vstali skoro ráno, a človek sa zo­bral, že poj­de. Avšak otec dievčiny po­vedal svoj­mu zaťovi: Po­sil­ni svoje srd­ce kús­kom chleba, a po­tom poj­dete. 6 A tak sad­li a jed­li spolu obi­dvaja a pili. A otec dievčiny po­vedal človekovi: Nože zos­taň ešte a prenocuj tu, a nech sa poveselí tvoje srd­ce.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale štvr­tého dňa bolo, že vstali skoro ráno, a človek sa zo­bral, že poj­de. Avšak otec dievčiny po­vedal svoj­mu zaťovi: Po­sil­ni svoje srd­ce kús­kom chleba, a po­tom poj­dete.

Evanjelický

5 Na štvr­tý deň včas­ráno vy­beral sa na ces­tu. Ale otec dievčaťa po­vedal svoj­mu zaťovi: Po­sil­ni sa najprv kús­kom chleba, po­tom môžete odísť.

Ekumenický

5 Na ús­vite štvr­tého dňa sa chys­tal od­ces­tovať, no otec diev­ky pre­hováral svoj­ho zaťa: Po­sil­nite sa kús­kom chleba a po­tom pôj­dete.

Bible21

5 Čtvr­tého dne ráno si přivsta­li a zeť se zvedal, že už půjde. Dívčin otec mu ale ře­kl: „Po­silni se tro­chou jíd­la, než půjdete.“