RoháčekSudcov18,9

Sudcov 18:9

A oni povedali: Vstaňte a poďme hore na nich, lebo sme videli zem, a hľa, je veľmi dob­rá a pek­ná. A vy mlčíte? Nech sa vám nelení ísť a prijsť zau­jať zem do dedičs­tva.


Verš v kontexte

8 Keď sa po­tom na­vrátili ku svojim bratom do Caree a do Ešta­ola, po­vedali im ich bratia: No, a čo vy? 9 A oni povedali: Vstaňte a poďme hore na nich, lebo sme videli zem, a hľa, je veľmi dob­rá a pek­ná. A vy mlčíte? Nech sa vám nelení ísť a prijsť zau­jať zem do dedičs­tva. 10 Keď ta prij­dete, prij­dete k ľudu, ktorý žije bezpečne, a zem je prie­stran­ná; lebo ju dal Bôh do vašej ruky, mies­to, kde nieto nedos­tat­ku nijakých dob­rých vecí, ktoré len môžu byť na zemi.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

9 A oni povedali: Vstaňte a poďme hore na nich, lebo sme videli zem, a hľa, je veľmi dob­rá a pek­ná. A vy mlčíte? Nech sa vám nelení ísť a prijsť zau­jať zem do dedičs­tva.

Evanjelický

9 Od­povedali: Hor sa! Poďme proti nim! Videli sme totiž krajinu, ktorá je skutočne veľmi dob­rá; a vy chcete os­tať nečin­ní? Ne­váhaj­te odísť a ob­sadiť krajinu.

Ekumenický

9 Keď sa vrátili k svojim bratom do Corey a Eštaólu, tí sa ich pýtali: Čo nám prinášate?

Bible21

9 „Zve­dej­te se, po­jď­me na ně!“ od­po­vědě­li. „Vi­dě­li jsme tu zem – je vý­borná! To tu chcete jen tak sedět? Ne­z­držuj­te se a po­jď­te, půjde­me tu zem ob­sa­dit!