RoháčekSudcov18,3

Sudcov 18:3

A keď prišli k domu Míchov­mu, hneď po­znali hlas mláden­ca, toho Levitu, a uchýliac sa ta po­vedali mu: Kto ťa sem do­viedol, a čo tu robíš a čo tu máš?


Verš v kontexte

2 Pre­to vy­slali synovia Dánovi zo svojej čeľade piatich mužov zo svojich končín, sil­ných mužov udat­ných, z Caree a z Ešta­ola, aby prešpehovali zem a pre­zkúmali ju, a po­vedali im: Iďte, pre­zkúmaj­te zem! A tak prišli na vrch Ef­rai­mov až po dom Míchov a prenocovali tam. 3 A keď prišli k domu Míchov­mu, hneď po­znali hlas mláden­ca, toho Levitu, a uchýliac sa ta po­vedali mu: Kto ťa sem do­viedol, a čo tu robíš a čo tu máš? 4 A on im po­vedal, tak v­raj a tak mi učinil Mícha a najal ma za mzdu, a som mu za kňaza.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

3 A keď prišli k domu Míchov­mu, hneď po­znali hlas mláden­ca, toho Levitu, a uchýliac sa ta po­vedali mu: Kto ťa sem do­viedol, a čo tu robíš a čo tu máš?

Evanjelický

3 Keď boli pri Míchovom dome, po­znali hlas mláden­ca Lévíj­ca, za­bočili tam a po­vedali: Kto ťa sem do­viedol? Čo tu robíš? Čo tu máš?

Ekumenický

3 Dánov­ci vy­slali zo svojich rodov päť mužov, udat­ných bojov­níkov zo svojich končín, z Corey a Eštaólu, aby ako vy­zvedači pre­skúmali krajinu. Po­vedali im: Choďte pre­skúmať tú krajinu. Tí prišli na Ef­rajim­ské po­horie až k Míchovmu domu, kde prenocovali.

Bible21

3 Když k tomu domu přiš­li blíž, po­zna­li po hla­se toho levi­tského mladíka. Za­š­li tedy dovni­tř a pta­li se ho: „Jak ses sem do­stal? Co tu děláš? Pro­č tu jsi?“