RoháčekSudcov18,20

Sudcov 18:20

Tu sa za­radovalo srd­ce kňazovo, a vez­múc efod a domácich bohov i rytý ob­raz vošiel medzi ľud.


Verš v kontexte

19 A oni povedali: Mlč! Polož svoju ruku na svoje ús­ta a poď s nami a buď nám za otca a za kňaza. Či ti je azda lepšie byť kňazom domu jed­ného človeka a či byť kňazom celému pokoleniu a čeľadi v Iz­raelovi? 20 Tu sa za­radovalo srd­ce kňazovo, a vez­múc efod a domácich bohov i rytý ob­raz vošiel medzi ľud. 21 A ob­rátiac sa od­išli. A pus­tili deti i dobytok i to, čo mali cen­ného, pred sebou.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

20 Tu sa za­radovalo srd­ce kňazovo, a vez­múc efod a domácich bohov i rytý ob­raz vošiel medzi ľud.

Evanjelický

20 Kňaz sa uspokojil; vzal efód, teráfím a rez­bu a pri­pojil sa k ľudu.

Ekumenický

20 Od­povedali mu: Mlč! Buď ticho a poď s nami; buď nám ot­com a kňazom. Je pre teba lepšie byť kňazom v dome jediného muža, než byť kňazom kmeňa a rodu v Izraeli?

Bible21

20 Kněze to upřímně po­těši­lo. Vzal efod, bůžky i tu modlu a připo­jil se k nim.