RoháčekSudcov17,6

Sudcov 17:6

V tých dňoch nebolo kráľa v Iz­raelovi; každý robil to, čo bolo správ­ne v jeho očiach.


Verš v kontexte

5 A tedy muž Mícha mal dom bohov a spravil efod a domácich bohov a na­pl­nil ruku jed­ného zo svojich synov, vys­vätil ho, a bol mu kňazom. 6 V tých dňoch nebolo kráľa v Iz­raelovi; každý robil to, čo bolo správ­ne v jeho očiach. 7 A bol nejaký mládenec z Bet­lehema Júdov­ho, z čeľade Júdovej; bol to Levita a po­hos­tínil tam.

späť na Sudcov, 17

Príbuzné preklady Roháček

6 V tých dňoch nebolo kráľa v Iz­raelovi; každý robil to, čo bolo správ­ne v jeho očiach.

Evanjelický

6 V tom čase nebolo kráľa v Iz­raeli; každý robil, čo uznal za správ­ne.

Ekumenický

6 V tom čase v Izraeli nebolo kráľa a každý robil, čo uznal za správ­ne.

Bible21

6 Iz­rael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl.