RoháčekSudcov16,31

Sudcov 16:31

Po­tom sišli jeho bratia i celý dom jeho otca a vez­múc ho od­nies­li hore a po­chovali ho medzi Care­ou a medzi Ešta­olom, v hrobe Mano­acha, jeho ot­ca. A on súdil Iz­raela dvad­sať rokov.


Verš v kontexte

29 Vtedy ob­jal Sam­son oba pro­stred­né stĺpy, na ktorých stál dom a na ktorých spočíval, jeden svojou pravou rukou a druhý svojou ľavou rukou. 30 A Sam­son po­vedal: Nech tedy zo­mrie moja duša s Filištín­mi! A na­hol sa moc­ne, a dom padol na kniežatá a na všetok ľud, ktorý bol v ňom, takže bolo mŕt­vych, ktorých po­bil, keď zomieral, viacej, než bolo tých, ktorých po­bil vo svojom živote. 31 Po­tom sišli jeho bratia i celý dom jeho otca a vez­múc ho od­nies­li hore a po­chovali ho medzi Care­ou a medzi Ešta­olom, v hrobe Mano­acha, jeho ot­ca. A on súdil Iz­raela dvad­sať rokov.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

31 Po­tom sišli jeho bratia i celý dom jeho otca a vez­múc ho od­nies­li hore a po­chovali ho medzi Care­ou a medzi Ešta­olom, v hrobe Mano­acha, jeho ot­ca. A on súdil Iz­raela dvad­sať rokov.

Evanjelický

31 Nato prišli jeho bratia i všet­ci príbuz­ní, zdvih­li ho, od­nies­li a po­chovali medzi Core­ou a Eštáólom v hrobe jeho otca Mánóacha. On spravoval Iz­rael dvad­sať rokov.

Ekumenický

31 Jeho bratia so všet­kými príbuz­nými zo­stúpili, od­nies­li ho, vrátili sa a po­chovali ho medzi Core­ou a Eštaólom v hrobe jeho otca Mano­acha. Sam­son spravoval Iz­rael dvad­sať rokov.

Bible21

31 Po­tom tam přiš­li jeho bratři a ce­lá jeho ro­di­na, aby si ho vza­li. Odnes­li ho a po­hř­bi­li mezi Co­re­ou a Ešt­ao­lem v hrobě jeho otce Mano­a­cha. Sou­dil Iz­rael dvacet let.