RoháčekSudcov16,25

Sudcov 16:25

A stalo sa, keď sa bolo roz­veselilo ich srd­ce, že po­vedali: Za­volaj­te Sam­sona, aby nás za­bával. A tak za­volali Sam­sona z domu väzňov, a robil žar­ty pred nimi. A po­stavili ho medzi stĺpy.


Verš v kontexte

24 A keď ho videl ľud, chválil svojeho boha, lebo vravel: Náš boh dal nášho ne­priateľa do našej ruky a toho, ktorý pus­tošil našu zem a po­bil mnohých z našich ľudí. 25 A stalo sa, keď sa bolo roz­veselilo ich srd­ce, že po­vedali: Za­volaj­te Sam­sona, aby nás za­bával. A tak za­volali Sam­sona z domu väzňov, a robil žar­ty pred nimi. A po­stavili ho medzi stĺpy. 26 A Sam­son po­vedal mláden­covi, ktorý ho držal za ruku a vodil: Nechaj ma a daj mi ohmatať stĺpy, na ktorých stojí dom, aby som sa oprel o ne.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

25 A stalo sa, keď sa bolo roz­veselilo ich srd­ce, že po­vedali: Za­volaj­te Sam­sona, aby nás za­bával. A tak za­volali Sam­sona z domu väzňov, a robil žar­ty pred nimi. A po­stavili ho medzi stĺpy.

Evanjelický

25 Keď boli v dob­rej nálade, po­vedali: Za­volaj­te Sam­sona, nech nás za­báva. Za­volali Sam­sona z väzenia a musel ich za­bávať. Po­tom ho po­stavili medzi stĺpy.

Ekumenický

25 Keď sa roz­veselili, zvolali: Do­veďte Sam­sona, aby nás po­zabával. Pri­vied­li teda Sam­sona z väzenia a on ich musel za­bávať. Keď ho po­tom po­stavili medzi stĺpy,

Bible21

25 A když byli v nej­lepším, řek­li: „Zavo­lej­te Sam­so­na, ať je zábava!“ Za­vo­la­li tedy Sam­so­na z vězení, aby je bavil. Když ho po­stavi­li mezi slou­py,