RoháčekSudcov16,22

Sudcov 16:22

Ale vlas jeho hlavy za­počal zase rásť po jeho oholení.


Verš v kontexte

21 Vtedy ho po­chytili Filištíni a vy­klali mu oči a od­vied­li ho dolu do Gazy, po­viazali ho dvoma medenými reťazami, a mlel v dome väzňov. 22 Ale vlas jeho hlavy za­počal zase rásť po jeho oholení. 23 A kniežatá Filištínov sa shromaždili, aby obetovali veľkú bit­nú obeť Dágonovi, svoj­mu bohu, a aby sa veselili, lebo po­vedali: Náš boh dal Sam­sona, nášho ne­priateľa, do našej ruky.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale vlas jeho hlavy za­počal zase rásť po jeho oholení.

Evanjelický

22 Po­tom, po ostrihaní, začali mu rásť vlasy na hlave.

Ekumenický

22 Vlasy na hlave mu však po ostrihaní začali znova rásť.

Bible21

22 Vla­sy na mu ale na oho­lené hlavě za­čaly znovu růst.