RoháčekSudcov16,19

Sudcov 16:19

A keď ho uspala na svojich kolenách, za­volala človeka a sholila sedem vr­kočov jeho hlavy a začala ho po­korovať. A tak od­išla jeho sila od neho.


Verš v kontexte

18 A Delila vidiac, že jej vy­javil celé svoje srd­ce, po­slala a za­volala kniežatá Filištínov a od­kázala: Poďte už teraz hore, lebo mi vy­javil celé svoje srd­ce. A tak prišli k nej hore kniežatá Filištínov a donies­li strieb­ro vo svojej ruke. 19 A keď ho uspala na svojich kolenách, za­volala človeka a sholila sedem vr­kočov jeho hlavy a začala ho po­korovať. A tak od­išla jeho sila od neho. 20 A po­vedala: Filištíni na teba, Sam­sone! A keď sa pre­budil zo svoj­ho spán­ku, po­vedal si: Vy­j­dem von ako po každé a otrasiem sa. Ale on ne­vedel, že Hos­podin od­išiel od neho.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

19 A keď ho uspala na svojich kolenách, za­volala človeka a sholila sedem vr­kočov jeho hlavy a začala ho po­korovať. A tak od­išla jeho sila od neho.

Evanjelický

19 Ona ho uspala vo svojom lone a za­volala človeka, ktorý mu ostrihal sedem pramien­kov hlavy. Sam­son začal slab­núť a sila ho opus­tila.

Ekumenický

19 Ona ho uspala vo svojom lone, zvolala jed­ného muža, ktorý mu ostrihal sedem vr­kočov na hlave. Sam­son začal slab­núť a sila ho opus­tila.

Bible21

19 Po­tom uspa­la Sam­so­na na klíně a za­vo­la­la něko­ho, ať mu z hlavy oho­lí těch sedm copů. Tak ho ovlád­la a pod­mani­la; jeho sí­la ho opusti­la.