RoháčekSudcov16,14

Sudcov 16:14

A urobila tak, za­razila klinom a po­vedala mu: Filištíni na teba, Sam­sone! Ale keď sa pre­budil zo svoj­ho spán­ku, vy­tr­hol klin tkaniva aj s os­novou.


Verš v kontexte

13 Tu po­vedala Delila Sam­sonovi: Až doteraz si ma klamal a hovoril si mi lži. Po­vedz mi, čím by si mohol byť po­viazaný! A po­vedal jej: Keby si sot­kala sedem vr­kočov mojej hlavy s os­novou. 14 A urobila tak, za­razila klinom a po­vedala mu: Filištíni na teba, Sam­sone! Ale keď sa pre­budil zo svoj­ho spán­ku, vy­tr­hol klin tkaniva aj s os­novou. 15 Na to mu po­vedala: Jako môžeš po­vedať: Milujem ťa, keď nie je so mnou tvoje srd­ce? Toto už trik­rát si ma oklamal a ne­povedal si mi, v čom leží tvoja veľká sila.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

14 A urobila tak, za­razila klinom a po­vedala mu: Filištíni na teba, Sam­sone! Ale keď sa pre­budil zo svoj­ho spán­ku, vy­tr­hol klin tkaniva aj s os­novou.

Evanjelický

14 Vtedy ho uspala a spliet­la sedem pramien­kov jeho vlasov s os­novou a upev­nila kolíkom. Po­tom zvolala na neho: Filištín­ci idú na teba, Sam­son! Tu sa pre­budil zo spán­ku a vy­tr­hol kolík s tkáčs­kym čln­kom i s os­novou.

Ekumenický

14 Vtedy ho uspala, spliet­la sedem vr­kočov z jeho vlasov s osnovou a upev­nila kolíkom. Po­tom zvolala naňho: Sam­son, Filištín­ci idú na teba! On sa pre­budil zo spán­ku a vy­tr­hol kolík s tkáčskym čln­kom i s osnovou.

Bible21

14 Když pak usnul, Da­li­la vza­la sedm copů na jeho hlavě, vplet­la je do osnovy a utáh­la ko­líkem. Vtom na něj za­vo­la­la: „Sam­so­ne, Fi­lištíni jdou na tebe!“ Pro­bu­dil se ze spánku a vy­tr­hl ko­lík i se stavem a osnovou.