RoháčekSudcov16,13

Sudcov 16:13

Tu po­vedala Delila Sam­sonovi: Až doteraz si ma klamal a hovoril si mi lži. Po­vedz mi, čím by si mohol byť po­viazaný! A po­vedal jej: Keby si sot­kala sedem vr­kočov mojej hlavy s os­novou.


Verš v kontexte

12 A Delila vzala nové po­v­razy a po­viazala ho nimi a po­vedala mu: Filištíni na teba, Sam­sone! A ú­klad­ník sedel v komore. Ale on ich roz­tr­hol a shodil so svojich ramien ako niti. 13 Tu po­vedala Delila Sam­sonovi: Až doteraz si ma klamal a hovoril si mi lži. Po­vedz mi, čím by si mohol byť po­viazaný! A po­vedal jej: Keby si sot­kala sedem vr­kočov mojej hlavy s os­novou. 14 A urobila tak, za­razila klinom a po­vedala mu: Filištíni na teba, Sam­sone! Ale keď sa pre­budil zo svoj­ho spán­ku, vy­tr­hol klin tkaniva aj s os­novou.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

13 Tu po­vedala Delila Sam­sonovi: Až doteraz si ma klamal a hovoril si mi lži. Po­vedz mi, čím by si mohol byť po­viazaný! A po­vedal jej: Keby si sot­kala sedem vr­kočov mojej hlavy s os­novou.

Evanjelický

13 Teraz po­vedala Delíla Sam­sonovi: Doteraz si ma klamal a luhal si mi. Po­vedz mi: Čím ťa možno po­viazať? Od­povedal jej: Keby si spliet­la sedem pramien­kov vlasov mojej hlavy s os­novou a upev­nila by si kolíkom, oslab­nem a budem ako ktorýkoľvek človek.

Ekumenický

13 Delíla vy­čítala Sam­sonovi: Až do­siaľ si ma pod­vádzal a luhal si mi. Pre­zraď mi, čím ťa možno spútať. Od­povedal jej: Ak spletieš sedem vr­kočov z mojej hlavy s osnovou a upev­níš ich kolíkom, oslab­nem a budem ako ktokoľvek iný.

Bible21

13 Da­li­la pak Sam­so­novi vy­číta­la: „Až do­teď jsi mě kla­mal, říkal jsi mi lži! Po­věz mi, čím bys mohl být spoután?“ Ře­kl jí te­dy: „Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě, vplet­la do osnovy a utáh­la ko­líkem, byl bych slabý jako každý jiný.“