RoháčekSudcov16,10

Sudcov 16:10

Vtedy po­vedala Delila Sam­sonovi: Hľa, oklamal si ma a hovoril si mi lži. Nože mi teraz po­vedz, prosím, čím by si mohol byť po­viazaný.


Verš v kontexte

9 A ú­klad­ník jej sedel v komore. A po­vedala mu: Filištíni na teba, Sam­sone! Ale on roztrhol húžvy, jako sa roz­trh­ne motúz z kúdele, keď za­vonia oheň. A nebola po­znaná jeho sila. 10 Vtedy po­vedala Delila Sam­sonovi: Hľa, oklamal si ma a hovoril si mi lži. Nože mi teraz po­vedz, prosím, čím by si mohol byť po­viazaný. 11 Na to jej odpovedal: Keby ma dob­re po­viazali novými po­v­raz­mi, ktorými sa ešte nič nerobilo, ne­mal by som vlády a bol by som ako ktorýkoľvek iný človek.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy po­vedala Delila Sam­sonovi: Hľa, oklamal si ma a hovoril si mi lži. Nože mi teraz po­vedz, prosím, čím by si mohol byť po­viazaný.

Evanjelický

10 Vtedy Delíla po­vedala Sam­sonovi: Hľa, oklamal si ma. Teraz mi po­vedz: Čím ťa možno po­viazať?

Ekumenický

10 Vtedy Delíla po­vedala Sam­sonovi: Luhal si mi a oklamal si ma. Teraz mi pre­zraď, čím ťa možno spútať.

Bible21

10 Da­li­la pak Sam­so­novi vy­číta­la: „Ach, tys mě okla­mal, říkal jsi mi lži! Teď už mi ale po­věz, čím bys mohl být spoután.“