RoháčekSudcov15,4

Sudcov 15:4

A tak od­išiel Sam­son a na­chytal tri­sto líšek, vzal fak­le a ob­rátiac chvost ku chvos­tu vložil po jed­nej fak­li medzi dva chvos­ty do pro­stred­ku.


Verš v kontexte

3 Vtedy im po­vedal Sam­son? Ten­to raz budem bez viny u Filištínov, keď im vy­konám zlé. 4 A tak od­išiel Sam­son a na­chytal tri­sto líšek, vzal fak­le a ob­rátiac chvost ku chvos­tu vložil po jed­nej fak­li medzi dva chvos­ty do pro­stred­ku. 5 Po­tom za­pálil fak­le a pus­til líšky do stojaceho zbožia Filištínov a tak zapálil všetko, od snopa až po to, čo ešte stálo na koreni, a tak až po vinice a olivy.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

4 A tak od­išiel Sam­son a na­chytal tri­sto líšek, vzal fak­le a ob­rátiac chvost ku chvos­tu vložil po jed­nej fak­li medzi dva chvos­ty do pro­stred­ku.

Evanjelický

4 Sam­son išiel a na­chytal tri­sto líšok; po­tom vzal fak­le, ob­rátil líšky chvos­tami proti sebe a medzi dva chvos­ty dal po jed­nej fak­li.

Ekumenický

4 Sam­son od­išiel a po­chytal tri­sto líšok. Po­tom vzal fak­le a líšky po­spájal chvos­tami do dvojíc tak, že medzi chvos­ty každej dvoj­ice pri­pev­nil fakľu.

Bible21

4 Po­tom šel a po­chytal tři sta lišek. Svázal je po dvou oca­sy k sobě a mezi oca­sy jim vž­dy připevnil po­cho­deň.