RoháčekSudcov15,18

Sudcov 15:18

A súc veľmi smäd­ný volal k Hos­podinovi a riekol: Ty si dal rukou svoj­ho služob­níka toto veľké spasenie, a hľa, teraz zo­mriem smädom a pad­nem do ruky tých ne­ob­rezan­cov.


Verš v kontexte

17 A stalo sa, keď do­hovoril, že od­hodil čelusť zo svojej ruky a na­zval to mies­to Rámat-lechi. 18 A súc veľmi smäd­ný volal k Hos­podinovi a riekol: Ty si dal rukou svoj­ho služob­níka toto veľké spasenie, a hľa, teraz zo­mriem smädom a pad­nem do ruky tých ne­ob­rezan­cov. 19 Vtedy roz­pol­til Bôh prie­hl­binu, ktorá je v Lechi, a vy­šly z nej vody, a na­pil sa, a na­vrátil sa jeho duch, a ožil. Pre­to na­zvali jej meno Én-hak­kóre, ktorý je v Lechi, a tak sa volá až do tohoto dňa.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

18 A súc veľmi smäd­ný volal k Hos­podinovi a riekol: Ty si dal rukou svoj­ho služob­níka toto veľké spasenie, a hľa, teraz zo­mriem smädom a pad­nem do ruky tých ne­ob­rezan­cov.

Evanjelický

18 Ale keď ho veľmi smädilo, volal k Hos­podinovi: Ty si spôsobil rukou svoj­ho služob­níka toto veľké vy­slobodenie, teraz však musím zo­mrieť smädom a pad­núť do rúk ne­ob­rezan­cov.

Ekumenický

18 Veľmi vy­smäd­nutý volal k Hospodinovi: Ty si viedol svoj­ho služob­níka k tomuto veľkému vy­slobodeniu a teraz musím zo­mrieť smädom a pad­núť do rúk ne­ob­rezan­cov?

Bible21

18 Sam­son měl ve­likou žízeň, a tak vo­lal k Hos­po­di­nu: „Po tom skvělém vítěz­ství, které jsi dal své­mu služebníku, teď mu­sím umřít žízní? To mám padnout do ru­kou těch neobřezanců?“