RoháčekSudcov15,15

Sudcov 15:15

A našiel os­liu čelusť, ešte čerstvú, a vy­strúc svoju ruku po­chytil ju a po­bil ňou tisíc mužov.


Verš v kontexte

14 A keď prišiel až do Lechi, Filištíni kričali od rados­ti oproti ne­mu. Ale prišiel na neho Duch Hos­podinov, a po­v­razy, ktoré boly na jeho ramenách, staly sa jako ľanové niti, ktoré zhoria na oh­ni, a jeho putá sa rozp­lynuly s jeho rúk. 15 A našiel os­liu čelusť, ešte čerstvú, a vy­strúc svoju ruku po­chytil ju a po­bil ňou tisíc mužov. 16 Vtedy po­vedal Sam­son: Čelusťou osla hromadu, dve hromady, čelusťou osla som po­bil tisíc mužov.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

15 A našiel os­liu čelusť, ešte čerstvú, a vy­strúc svoju ruku po­chytil ju a po­bil ňou tisíc mužov.

Evanjelický

15 Našiel čer­stvú os­liu čeľusť, vy­strel ruku, chytil čeľusť a po­bil ňou tisíc mužov.

Ekumenický

15 Našiel čer­stvú os­liu čeľusť, vy­strel ruku, uchopil čeľusť a po­bil ňou tisíc mužov.

Bible21

15 Našel čer­stvou os­lí če­list, po­pa­dl ji a po­bil s ní tisíc mužů.