RoháčekSudcov15,14

Sudcov 15:14

A keď prišiel až do Lechi, Filištíni kričali od rados­ti oproti ne­mu. Ale prišiel na neho Duch Hos­podinov, a po­v­razy, ktoré boly na jeho ramenách, staly sa jako ľanové niti, ktoré zhoria na oh­ni, a jeho putá sa rozp­lynuly s jeho rúk.


Verš v kontexte

13 A oni mu odpovedali a riek­li: Nie, len ťa dob­re po­viažeme a vydáme ťa do ich ruky, ale za­biť nezabijeme ťa. A tak ho po­viazali dvoma novými po­v­raz­mi a od­vied­li ho zo skaly hore k Filištínom. 14 A keď prišiel až do Lechi, Filištíni kričali od rados­ti oproti ne­mu. Ale prišiel na neho Duch Hos­podinov, a po­v­razy, ktoré boly na jeho ramenách, staly sa jako ľanové niti, ktoré zhoria na oh­ni, a jeho putá sa rozp­lynuly s jeho rúk. 15 A našiel os­liu čelusť, ešte čerstvú, a vy­strúc svoju ruku po­chytil ju a po­bil ňou tisíc mužov.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

14 A keď prišiel až do Lechi, Filištíni kričali od rados­ti oproti ne­mu. Ale prišiel na neho Duch Hos­podinov, a po­v­razy, ktoré boly na jeho ramenách, staly sa jako ľanové niti, ktoré zhoria na oh­ni, a jeho putá sa rozp­lynuly s jeho rúk.

Evanjelický

14 Keď prišiel do Lechí a Filištín­ci mu išli v ús­trety s víťaz­ným jasotom, tu ho prenikol duch Hos­podinov, po­v­razy na jeho ramenách sa stali ohňom opálenými niťami a putá na rukách sa mu uvoľnili.

Ekumenický

14 Keď prišiel do Lechí a Filištín­ci mu vy­šli v ústrety s bojovým po­krikom, zrazu ho prenikol Hos­podinov duch a po­v­razy na jeho ramenách boli ako ohňom opálené vlák­na a putá na jeho rukách po­volili.

Bible21

14 Když se Sam­son blížil k Le­chi, Fi­lištíni mu s křikem vy­razi­li na­pro­ti. Vtom se ho zmo­cnil Duch Hos­po­dinův. Pro­va­zy na jeho pažích najednou byly jako hořící kou­del a pou­ta mu spadla z ru­kou.