RoháčekSudcov15,12

Sudcov 15:12

A riek­li mu: Sišli sme ťa po­viazať, aby sme ťa vydali do ruky Filištínov. Na to im po­vedal Sam­son: Pri­sahaj­te mi, že sa vy sami ne­oboríte na mňa!


Verš v kontexte

11 Vtedy sišlo dolu tri tisíce mužov z Júdu a prišli k roz­puk­line skaly Étam a po­vedali Sam­sonovi: Či ty nevieš, že nad nami panujú Filištíni, a čo si nám to tedy vy­konal? A on im riekol: Ako oni mne vy­konali, tak som i ja im vy­konal. 12 A riek­li mu: Sišli sme ťa po­viazať, aby sme ťa vydali do ruky Filištínov. Na to im po­vedal Sam­son: Pri­sahaj­te mi, že sa vy sami ne­oboríte na mňa! 13 A oni mu odpovedali a riek­li: Nie, len ťa dob­re po­viažeme a vydáme ťa do ich ruky, ale za­biť nezabijeme ťa. A tak ho po­viazali dvoma novými po­v­raz­mi a od­vied­li ho zo skaly hore k Filištínom.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

12 A riek­li mu: Sišli sme ťa po­viazať, aby sme ťa vydali do ruky Filištínov. Na to im po­vedal Sam­son: Pri­sahaj­te mi, že sa vy sami ne­oboríte na mňa!

Evanjelický

12 Po­vedali mu: Prišli sme ťa po­viazať a vy­dať Filištín­com do rúk. Sam­son im od­vetil: Pri­sahaj­te mi, že vy sami ma ne­na­pad­nete!

Ekumenický

12 Prišli sme ťa spútať a vy­dať ťa do rúk Filištín­cov. Sam­son im po­vedal: Pri­sahaj­te mi, že vy sami ma ne­na­pad­nete!

Bible21

12 „Přiš­li jsme tě spoutat,“ řek­li mu. „Vy­dá­me tě Filištínům.“ „Přísahejte, že mi sami neublížíte,“ od­po­věděl Sam­son.