RoháčekSudcov15,1

Sudcov 15:1

A stalo sa po nejakom čase, vo dňoch pšeničnej žat­vy, že Sam­son navštívil svoju ženu s kozľaťom a riekol: Voj­dem ku svojej žene do komory. Ale mu nedal jej otec, aby vošiel.


Verš v kontexte

1 A stalo sa po nejakom čase, vo dňoch pšeničnej žat­vy, že Sam­son navštívil svoju ženu s kozľaťom a riekol: Voj­dem ku svojej žene do komory. Ale mu nedal jej otec, aby vošiel. 2 A jej otec po­vedal: Ja som na­ozaj mys­lel, že ju do­is­ta nenávidíš, pre­to som ju dal tvoj­mu priateľovi. Ale veď či nie je jej mladšia ses­tra pek­nejšia ako ona? Nechže ti je miesto nej. 3 Vtedy im po­vedal Sam­son? Ten­to raz budem bez viny u Filištínov, keď im vy­konám zlé.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po nejakom čase, vo dňoch pšeničnej žat­vy, že Sam­son navštívil svoju ženu s kozľaťom a riekol: Voj­dem ku svojej žene do komory. Ale mu nedal jej otec, aby vošiel.

Evanjelický

1 Po is­tom čase, v dňoch žat­vy pšenice, Sam­son navštívil svoju ženu, prinášajúc kozľa, a po­vedal: Chcel by som voj­sť k svojej žene do komory. Ale jej otec mu nedovolil voj­sť.

Ekumenický

1 Ne­skôr počas žat­vy pšenice Sam­son navštívil svoju ženu, priniesol kozľa a po­vedal: Chcem voj­sť do izby k svojej žene. Jej otec mu však nedovolil voj­sť.

Bible21

1 Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Sam­son navštívit svou ženu a nesl jí kůzle. „Jdu za svou ženou do ložnice,“ řekl. Její otec ho tam ale ne­pustil: