RoháčekSudcov14,4

Sudcov 14:4

Ale jeho otec ani jeho mat­ka ne­vedeli, že je to od Hos­podina, a že hľadal zámien­ku od Filištínov. Lebo toho času panovali Filištíni nad Iz­raelom.


Verš v kontexte

3 Na to mu po­vedali jeho otec i jeho mat­ka: Či nie je medzi dcérami tvojich bratov ani v celom mojom ľude ženy, že si ideš vziať ženu z Filištínov, z tých ne­ob­rezan­cov? A Sam­son po­vedal svoj­mu ot­covi: Tú mi vez­mi, lebo tá sa mi ľúbi. 4 Ale jeho otec ani jeho mat­ka ne­vedeli, že je to od Hos­podina, a že hľadal zámien­ku od Filištínov. Lebo toho času panovali Filištíni nad Iz­raelom. 5 Vtedy sišiel Sam­son i jeho otec i jeho mat­ka dolu do Tim­naty a keď prišli až k viniciam Tim­naty, tu hľa, mladý lev reval oproti ne­mu.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale jeho otec ani jeho mat­ka ne­vedeli, že je to od Hos­podina, a že hľadal zámien­ku od Filištínov. Lebo toho času panovali Filištíni nad Iz­raelom.

Evanjelický

4 Jeho otec a mat­ka ne­vedeli, že je to od Hos­podina, lebo hľadal zámien­ku proti Filištín­com. V tom čase totiž panovali Filištín­ci nad Iz­raelom.

Ekumenický

4 Jeho otec a mat­ka ne­vedeli, že to po­chádza od Hos­podina, ktorý hľadá zámien­ku proti Filištín­com. V tom čase totiž Filištín­ci vlád­li nad Iz­raelom.

Bible21

4 (Je­ho otec a matka ovšem ne­vědě­li, že to bylo od Hos­po­di­na – že hledá pro­ti Fi­lištínům zá­minku. Fi­lištíni to­tiž v té době ovláda­li Iz­rael.)