RoháčekSudcov14,2

Sudcov 14:2

A na­vrátiac sa hore domov oznámil svoj­mu ot­covi a svojej mat­ke a po­vedal: Videl som ženu v Tim­nate, z dcér Filištínov, a tak teraz mi ju vez­mite za ženu.


Verš v kontexte

1 A Sam­son sišiel dolu do Tim­naty a videl tam nejakú ženu z dcér Filištínov. 2 A na­vrátiac sa hore domov oznámil svoj­mu ot­covi a svojej mat­ke a po­vedal: Videl som ženu v Tim­nate, z dcér Filištínov, a tak teraz mi ju vez­mite za ženu. 3 Na to mu po­vedali jeho otec i jeho mat­ka: Či nie je medzi dcérami tvojich bratov ani v celom mojom ľude ženy, že si ideš vziať ženu z Filištínov, z tých ne­ob­rezan­cov? A Sam­son po­vedal svoj­mu ot­covi: Tú mi vez­mi, lebo tá sa mi ľúbi.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

2 A na­vrátiac sa hore domov oznámil svoj­mu ot­covi a svojej mat­ke a po­vedal: Videl som ženu v Tim­nate, z dcér Filištínov, a tak teraz mi ju vez­mite za ženu.

Evanjelický

2 Keď sa zase vrátil hore, po­vedal svoj­mu ot­covi a mat­ke: Videl som v Tim­ne jed­nu ženu z dcér filištín­skych; vez­mite mi ju za ženu.

Ekumenický

2 Keď sa vrátil domov, oznámil svoj­mu ot­covi a mat­ke: V Timne som videl jed­nu z filištínskych dcér. Tú mi teda vez­mite za ženu.

Bible21

2 Když se vrá­til, ozná­mil své­mu otci a mat­ce: „Vyhlé­dl jsem si v Timně jednu fi­lištín­skou dívku. Teď mě s ní ožeňte.“