RoháčekSudcov14,17

Sudcov 14:17

A plakala pred ním tých sedem dní, v ktoré mali tú hos­tinu. A stalo sa na sied­my deň, že jej po­vedal, lebo ho sužovala, a potom oznámila hád­ku synom svoj­ho ľudu.


Verš v kontexte

16 Vtedy plakala žena Sam­sonova pred ním a vravela: Ty ma iba nenávidíš a ne­miluješ ma. Hád­ku si za­hádal synom môj­ho ľudu a mne si jej ne­povedal. A riekol jej: Hľa, ani len svoj­mu ot­covi ani svojej materi som jej nepovedal a tebe ju mám po­vedať? 17 A plakala pred ním tých sedem dní, v ktoré mali tú hos­tinu. A stalo sa na sied­my deň, že jej po­vedal, lebo ho sužovala, a potom oznámila hád­ku synom svoj­ho ľudu. 18 A tak mu po­vedali mužovia mes­ta, sied­meho dňa, prv ako zašlo sln­ko: Čože by bolo sladšie ako med? A čo by bolo mocnejšie ako lev? Na to im po­vedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhád­li mojej hád­ky.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

17 A plakala pred ním tých sedem dní, v ktoré mali tú hos­tinu. A stalo sa na sied­my deň, že jej po­vedal, lebo ho sužovala, a potom oznámila hád­ku synom svoj­ho ľudu.

Evanjelický

17 Ale ona plakala pred ním sedem dní, kým trvala hos­tina; na sied­my deň jej to konečne pre­zradil, keď tak naliehala na neho; a ona pre­zradila hádan­ku svojim súk­meňov­com.

Ekumenický

17 S plačom na neho naliehala až do sied­meho dňa hos­tiny. Po toľkom naliehaní jej to na sied­my deň pre­zradil. Ona po­tom hádan­ku pre­zradila svojim súk­meňov­com.

Bible21

17 Ona však na něj ce­lých sedm dní hosti­ny s pláčem naléha­la. Trápi­la ho tak, že jí tu hádanku sedmého dne pro­zra­dil, a ona ji pak pro­zra­di­la svým li­dem.