RoháčekSudcov13,25

Sudcov 13:25

A Duch Hos­podinov ho začal po­bádať v Tábore Dánovom medzi Care­ou a medzi Ešta­olom.


Verš v kontexte

23 Ale jeho žena mu po­vedala: Keby nás chcel Hos­podin usmr­tiť, nebol by prijal z našej ruky zápal­nej obeti ani obet­ného daru obil­ného ani by nám nebol ukázal všet­kých tých­to vecí ani by nám teraz nebol ohlásil veci, jako je toto. 24 A žena porodila syna a na­zvala jeho Sam­son. A chlapec rás­tol, a Hos­podin ho žeh­nal. 25 A Duch Hos­podinov ho začal po­bádať v Tábore Dánovom medzi Care­ou a medzi Ešta­olom.

späť na Sudcov, 13

Príbuzné preklady Roháček

25 A Duch Hos­podinov ho začal po­bádať v Tábore Dánovom medzi Care­ou a medzi Ešta­olom.

Evanjelický

25 Duch Hos­podinov začal ho pod­necovať v tábore Dánov­cov medzi Core­ou a Eštáólom.

Ekumenický

25 Hos­podinov duch začal v ňom pôsobiť v tábore Dánov­cov medzi Core­ou a Eštaólom.

Bible21

25 V Ma­chane-dan mezi Co­re­ou a Ešt­ao­lem ho pak za­čal podněcovat Duch Hos­po­dinův.