RoháčekSudcov13,24

Sudcov 13:24

A žena porodila syna a na­zvala jeho Sam­son. A chlapec rás­tol, a Hos­podin ho žeh­nal.


Verš v kontexte

23 Ale jeho žena mu po­vedala: Keby nás chcel Hos­podin usmr­tiť, nebol by prijal z našej ruky zápal­nej obeti ani obet­ného daru obil­ného ani by nám nebol ukázal všet­kých tých­to vecí ani by nám teraz nebol ohlásil veci, jako je toto. 24 A žena porodila syna a na­zvala jeho Sam­son. A chlapec rás­tol, a Hos­podin ho žeh­nal. 25 A Duch Hos­podinov ho začal po­bádať v Tábore Dánovom medzi Care­ou a medzi Ešta­olom.

späť na Sudcov, 13

Príbuzné preklady Roháček

24 A žena porodila syna a na­zvala jeho Sam­son. A chlapec rás­tol, a Hos­podin ho žeh­nal.

Evanjelický

24 Keď žena porodila syna, dala mu meno Sam­son. Chlapec rás­tol a Hos­podin ho požeh­nával.

Ekumenický

24 Žena porodila syna a dala mu meno Sam­son. Chlapec rás­tol a Hos­podin ho požeh­nával.

Bible21

24 Ta že­na po­tom po­ro­di­la syna a dala mu jméno Sam­son. Chlapec ros­tl a Hos­po­din mu žeh­nal.