RoháčekSudcov12,9

Sudcov 12:9

A mal trid­sať synov a trid­sať dcér, k­toré povydával von z domu, a trid­sať dcér do­viedol od­inakiaľ svojim synom a súdil Iz­raela sedem rokov.


Verš v kontexte

8 Po ňom súdil Iz­raela Ib­cán z Bet­lehema. 9 A mal trid­sať synov a trid­sať dcér, k­toré povydával von z domu, a trid­sať dcér do­viedol od­inakiaľ svojim synom a súdil Iz­raela sedem rokov. 10 A keď zo­mrel Ib­cán, po­chovali ho v Bet­leheme.

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 A mal trid­sať synov a trid­sať dcér, k­toré povydával von z domu, a trid­sať dcér do­viedol od­inakiaľ svojim synom a súdil Iz­raela sedem rokov.

Evanjelický

9 Mal trid­sať synov a trid­sať dcér, ktoré po­vydával z domu, a trid­sať dcér pri­viedol svojim synom od­inakiaľ. Spravoval Iz­rael sedem rokov.

Ekumenický

9 Mal trid­sať synov a trid­sať dcér, ktoré po­vydával z domu, a trid­sať dcér pri­viedol svojim synom z iného mies­ta. Ib­cán bol sud­com v Izraeli sedem rokov.

Bible21

9 Měl třicet synů a třicet dcer. Ty pro­vdal ji­nam a svým synům přive­dl třicet dívek od­ji­nud. Sou­dil Iz­rael sedm let.